parent menu item not found: "11"


WYSZUKIWARKA
Zachęcamy do korzystania z nowszej przeglądarki internetowej, np. Firefox, Internet Explorer 7, Operalub Google Chrome, ponieważ w starych wersjach "Internet Explorer" niektóre elemety są wyświetlane niepoprawnie, a niektóre nie działają (np. Galeria).
Przebieg Liturgii Mszy Śwętej

Msza św. składa się jak gdyby z dwóch części: z liturgii słowa i liturgii eucharystycznej; są one ze sobą tak ściśle złączone, że tworzą jeden akt kultu. W Mszy przygotowany jest stół słowa Bożego i Ciała Chrystusowego, z którego wierni otrzymują naukę i pokarm. Pozostałe obrzędy zaś otwierają lub kończą akcję liturgiczną. (Wprowadzenie do Mszału, p. 28)

W trakcie Mszy Świętej w Maciejówce (wyjątkowo za dnia)

Obrzędy wstępne

- Wejście 
- Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu 
- Akt pokuty 
- Panie, zmiłuj się nad nami 
- Chwała na wysokości Bogu 
- Kolekta

Liturgia słowa

- I czytanie 
- Psalm responsoryjny 
- II czytanie 
- (Sekwencja) 
- Aklamacja przed Ewangelią 
- Ewangelia 
- Homilia 
- Wyznanie wiary 
- Modlitwa powszechna

Liturgia eucharystyczna

- Przygotowanie darów 
- Procesja z darami 
- Obmycie rąk 
- Wezwanie do modlitwy i modlitwa nad darami
- Modlitwa eucharystyczna 
- Dialog przed prefacją 
- Prefacja 
- Aklamacja Święty  
- Wspomnienie tajemnicy dnia 
- Epikleza 
- Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja  
- Aklamacja po przeistoczeniu 
- Złożenie ofiary
- Modlitwy wstawiennicze 
- Doksologia końcowa

Obrzędy Komunii

- Modlitwa Pańska 
- Obrzęd pokoju 
- Baranku Boży 
- Komunia Święta 
- Modlitwa po Komunii

Obrzędy zakończenia

- Pozdrowienie i błogosławieństwo kapłańskie 
- Rozesłanie

Opracowano na podstawie materiałów Diakonii Liturgicznej diecezji zielonogórsko –gorzowskiej.

 
CODA „Maciejówka”, kosciół rektoralny Św. Macieja, pl. bp. Nankiera 17a, 50-140 Wrocław,
konto: Alior Bank 11 2490 0005 0000 4500 9814 3325 Kościół Rektoralny Św. Macieja we Wrocławiu

Copyright © 2004 - 2010 CODA Maciejówka

admin@maciejowka.org Witryna na serwerze: